ترجمه Proestrus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوره‌ قبل‌ از فحليت‌ جنس‌ ماده‌. می باشد

Proestrus به چه معناست و Proestrus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proestrus

دوره‌ قبل‌ از فحليت‌ جنس‌ ماده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دوره‌ قبل‌ از فحليت‌ جنس‌ ماده‌., ترجمه دوره‌ قبل‌ از فحليت‌ جنس‌ ماده‌., کلمات شبیه دوره‌ قبل‌ از فحليت‌ جنس‌ ماده‌.
دانلود فایل ها