ترجمه Proffer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشنهاد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عرضه‌ , در فارسی : تقديم‌ , به فارسی : پيشنهاد كردن‌ , سایر ترجمه ها : تقديم‌ داشتن‌

Proffer به چه معناست و Proffer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proffer

پيشنهاد به خارجی , ریشه انگلیسی پيشنهاد, ترجمه پيشنهاد, کلمات شبیه پيشنهاد , عرضه‌ به لاتین , تقديم‌ به لاتین , پيشنهاد كردن‌ خارجی , تقديم‌ داشتن‌ در زبان
دانلود فایل ها