ترجمه Profile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمودار يا منحني‌ مخصوص‌نمايش‌ چيزي‌. می باشد

Profile به چه معناست و Profile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Profile

نمودار يا منحني‌ مخصوص‌نمايش‌ چيزي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نمودار يا منحني‌ مخصوص‌نمايش‌ چيزي‌., ترجمه نمودار يا منحني‌ مخصوص‌نمايش‌ چيزي‌., کلمات شبیه نمودار يا منحني‌ مخصوص‌نمايش‌ چيزي‌.
دانلود فایل ها