ترجمه Profit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فايده‌ , در فارسی : منفعت‌ , به فارسی : مزيت‌ , سایر ترجمه ها : برتري‌ منفعت‌ بردن‌ , فايده‌

Profit به چه معناست و Profit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Profit

سود به خارجی , ریشه انگلیسی سود, ترجمه سود, کلمات شبیه سود , فايده‌ به لاتین , منفعت‌ به لاتین , مزيت‌ خارجی , برتري‌ در زبان , منفعت‌ بردن‌انگلیسی , فايده‌
دانلود فایل ها