ترجمه Profit And Loss در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حساب‌ سود وزيان‌. می باشد

Profit And Loss به چه معناست و Profit And Loss یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Profit And Loss

حساب‌ سود وزيان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حساب‌ سود وزيان‌., ترجمه حساب‌ سود وزيان‌., کلمات شبیه حساب‌ سود وزيان‌.
دانلود فایل ها