ترجمه Profitable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سودبخش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مفيد , در فارسی : سوداور.

Profitable به چه معناست و Profitable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Profitable

سودبخش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سودبخش‌, ترجمه سودبخش‌, کلمات شبیه سودبخش‌ , مفيد به لاتین , سوداور. به لاتین
دانلود فایل ها