ترجمه Profuse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فراوان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وافر , در فارسی : سرشار , به فارسی : ساري‌ , سایر ترجمه ها : لبريز سرشار ساختن‌.

Profuse به چه معناست و Profuse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Profuse

فراوان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فراوان‌, ترجمه فراوان‌, کلمات شبیه فراوان‌ , وافر به لاتین , سرشار به لاتین , ساري‌ خارجی , لبريز در زبان , سرشار ساختن‌.انگلیسی
دانلود فایل ها