ترجمه Progamete در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سلول‌ مولد تخمچه‌. می باشد

Progamete به چه معناست و Progamete یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Progamete

سلول‌ مولد تخمچه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سلول‌ مولد تخمچه‌., ترجمه سلول‌ مولد تخمچه‌., کلمات شبیه سلول‌ مولد تخمچه‌.
دانلود فایل ها