ترجمه Prognosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرض‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ بيني‌ , در فارسی : مال‌ انديشي‌.

Prognosis به چه معناست و Prognosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prognosis

مرض‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مرض‌, ترجمه مرض‌, کلمات شبیه مرض‌ , پيش‌ بيني‌ به لاتین , مال‌ انديشي‌. به لاتین
دانلود فایل ها