ترجمه Prognosticate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ بيني‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تشخيص‌ دادن‌ قبلي‌ مرض‌.

Prognosticate به چه معناست و Prognosticate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prognosticate

پيش‌ بيني‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ بيني‌ كردن‌, ترجمه پيش‌ بيني‌ كردن‌, کلمات شبیه پيش‌ بيني‌ كردن‌ , تشخيص‌ دادن‌ قبلي‌ مرض‌. به لاتین
دانلود فایل ها