ترجمه Program Library در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كتابخانه‌ برنامه‌ها. می باشد

Program Library به چه معناست و Program Library یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Program Library

كتابخانه‌ برنامه‌ها. به خارجی , ریشه انگلیسی كتابخانه‌ برنامه‌ها., ترجمه كتابخانه‌ برنامه‌ها., کلمات شبیه كتابخانه‌ برنامه‌ها.
دانلود فایل ها