ترجمه Program Priority در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اولويت‌ برنامه‌. می باشد

Program Priority به چه معناست و Program Priority یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Program Priority

اولويت‌ برنامه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اولويت‌ برنامه‌., ترجمه اولويت‌ برنامه‌., کلمات شبیه اولويت‌ برنامه‌.
دانلود فایل ها