ترجمه Progression در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرايازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تصاعد , در فارسی : توالي‌ , به فارسی : تسلسل‌ , سایر ترجمه ها : پيشرفت‌.

Progression به چه معناست و Progression یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Progression

فرايازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرايازي‌, ترجمه فرايازي‌, کلمات شبیه فرايازي‌ , تصاعد به لاتین , توالي‌ به لاتین , تسلسل‌ خارجی , پيشرفت‌. در زبان
دانلود فایل ها