ترجمه Progressivist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترقي‌ خواه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيشرفت‌ گراي‌.

Progressivist به چه معناست و Progressivist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Progressivist

ترقي‌ خواه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترقي‌ خواه‌, ترجمه ترقي‌ خواه‌, کلمات شبیه ترقي‌ خواه‌ , پيشرفت‌ گراي‌. به لاتین




دانلود فایل ها