ترجمه Prohibit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منع‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ممنوع‌ كردن‌ , در فارسی : تحريم‌ كردن‌ , به فارسی : نهي‌.

Prohibit به چه معناست و Prohibit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prohibit

منع‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منع‌ كردن‌, ترجمه منع‌ كردن‌, کلمات شبیه منع‌ كردن‌ , ممنوع‌ كردن‌ به لاتین , تحريم‌ كردن‌ به لاتین , نهي‌. خارجی
دانلود فایل ها