ترجمه Prohibition در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ممنوعيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منع‌.

Prohibition به چه معناست و Prohibition یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prohibition

ممنوعيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ممنوعيت‌, ترجمه ممنوعيت‌, کلمات شبیه ممنوعيت‌ , منع‌. به لاتین
دانلود فایل ها