ترجمه Prohibitive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yrotibihorp) منعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گران‌ , در فارسی : جلوگيري‌ كننده‌.

Prohibitive به چه معناست و Prohibitive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prohibitive

(yrotibihorp) منعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yrotibihorp) منعي‌, ترجمه (yrotibihorp) منعي‌, کلمات شبیه (yrotibihorp) منعي‌ , گران‌ به لاتین , جلوگيري‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها