ترجمه Projectile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جسم‌ پرتاب‌ شونده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرمي‌ , در فارسی : موشك‌ , به فارسی : پرتابه‌.

Projectile به چه معناست و Projectile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Projectile

جسم‌ پرتاب‌ شونده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جسم‌ پرتاب‌ شونده‌, ترجمه جسم‌ پرتاب‌ شونده‌, کلمات شبیه جسم‌ پرتاب‌ شونده‌ , مرمي‌ به لاتین , موشك‌ به لاتین , پرتابه‌. خارجی
دانلود فایل ها