ترجمه Projective در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امده‌. می باشد

Projective به چه معناست و Projective یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Projective

امده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی امده‌., ترجمه امده‌., کلمات شبیه امده‌.
دانلود فایل ها