ترجمه Prolepsis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقديم‌ يا تقدم‌ امري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تمهيد يامقدمه‌ , در فارسی : تخيل‌ , به فارسی : فرض‌ قبلي‌

Prolepsis به چه معناست و Prolepsis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prolepsis

تقديم‌ يا تقدم‌ امري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تقديم‌ يا تقدم‌ امري‌, ترجمه تقديم‌ يا تقدم‌ امري‌, کلمات شبیه تقديم‌ يا تقدم‌ امري‌ , تمهيد يامقدمه‌ به لاتین , تخيل‌ به لاتین , فرض‌ قبلي‌ خارجی
دانلود فایل ها