ترجمه Proletarian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عضو ط‌بقه‌ كارگر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كارگر , در فارسی : وابسته‌ بكارگر , به فارسی : كارگري‌.

Proletarian به چه معناست و Proletarian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proletarian

عضو ط‌بقه‌ كارگر به خارجی , ریشه انگلیسی عضو ط‌بقه‌ كارگر, ترجمه عضو ط‌بقه‌ كارگر, کلمات شبیه عضو ط‌بقه‌ كارگر , كارگر به لاتین , وابسته‌ بكارگر به لاتین , كارگري‌. خارجی
دانلود فایل ها