ترجمه Prologize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گفتن‌. می باشد

Prologize به چه معناست و Prologize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prologize

گفتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گفتن‌., ترجمه گفتن‌., کلمات شبیه گفتن‌.
دانلود فایل ها