ترجمه Prologue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ درامد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سراغاز , در فارسی : مقدمه‌ , به فارسی : پيش‌ گفتار.

Prologue به چه معناست و Prologue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prologue

پيش‌ درامد به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ درامد, ترجمه پيش‌ درامد, کلمات شبیه پيش‌ درامد , سراغاز به لاتین , مقدمه‌ به لاتین , پيش‌ گفتار. خارجی
دانلود فایل ها