ترجمه Prologuize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ezigolorp) مقدمه‌نوشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقدمه‌ گفتن‌ , در فارسی : پيش‌ گفتار گفتن‌

Prologuize به چه معناست و Prologuize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prologuize

(ezigolorp) مقدمه‌نوشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ezigolorp) مقدمه‌نوشتن‌, ترجمه (ezigolorp) مقدمه‌نوشتن‌, کلمات شبیه (ezigolorp) مقدمه‌نوشتن‌ , مقدمه‌ گفتن‌ به لاتین , پيش‌ گفتار گفتن‌ به لاتین
دانلود فایل ها