ترجمه Prolongate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gnolorp=) ط‌ولاني‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امتداد دادن‌ , در فارسی : دراز كردن‌

Prolongate به چه معناست و Prolongate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prolongate

(gnolorp=) ط‌ولاني‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (gnolorp=) ط‌ولاني‌ كردن‌, ترجمه (gnolorp=) ط‌ولاني‌ كردن‌, کلمات شبیه (gnolorp=) ط‌ولاني‌ كردن‌ , امتداد دادن‌ به لاتین , دراز كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها