ترجمه Prolusion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تمهيد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحصير.

Prolusion به چه معناست و Prolusion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prolusion

تمهيد به خارجی , ریشه انگلیسی تمهيد, ترجمه تمهيد, کلمات شبیه تمهيد , تحصير. به لاتین
دانلود فایل ها