ترجمه Prolusory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقدماتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ در امدي‌.

Prolusory به چه معناست و Prolusory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prolusory

مقدماتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقدماتي‌, ترجمه مقدماتي‌, کلمات شبیه مقدماتي‌ , پيش‌ در امدي‌. به لاتین
دانلود فایل ها