ترجمه Promibitive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كزاف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موجب‌ منع‌.

Promibitive به چه معناست و Promibitive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Promibitive

كزاف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كزاف‌, ترجمه كزاف‌, کلمات شبیه كزاف‌ , موجب‌ منع‌. به لاتین
دانلود فایل ها