ترجمه Promiscuity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيقاعدگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيقيدي‌ در امور اخلاقي‌ وجنسي‌.

Promiscuity به چه معناست و Promiscuity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Promiscuity

بيقاعدگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيقاعدگي‌, ترجمه بيقاعدگي‌, کلمات شبیه بيقاعدگي‌ , بيقيدي‌ در امور اخلاقي‌ وجنسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها