ترجمه Promiscuous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيقاعده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيقيد در امور جنسي‌.

Promiscuous به چه معناست و Promiscuous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Promiscuous

بيقاعده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيقاعده‌, ترجمه بيقاعده‌, کلمات شبیه بيقاعده‌ , بيقيد در امور جنسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها