ترجمه Promising در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اميد بخش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نويد دهنده‌ , در فارسی : محتمل‌.

Promising به چه معناست و Promising یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Promising

اميد بخش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اميد بخش‌, ترجمه اميد بخش‌, کلمات شبیه اميد بخش‌ , نويد دهنده‌ به لاتین , محتمل‌. به لاتین
دانلود فایل ها