ترجمه Promote در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترفيع‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترقي‌ دادن‌ , در فارسی : ترويج‌ كردن‌.

Promote به چه معناست و Promote یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Promote

ترفيع‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترفيع‌ دادن‌, ترجمه ترفيع‌ دادن‌, کلمات شبیه ترفيع‌ دادن‌ , ترقي‌ دادن‌ به لاتین , ترويج‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها