ترجمه Prompter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوفلور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وادار كننده‌.

Prompter به چه معناست و Prompter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prompter

سوفلور به خارجی , ریشه انگلیسی سوفلور, ترجمه سوفلور, کلمات شبیه سوفلور , وادار كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها