ترجمه Pronate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شدن‌ (مثل‌ چهارپايان‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خميده‌.

Pronate به چه معناست و Pronate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pronate

شدن‌ (مثل‌ چهارپايان‌) به خارجی , ریشه انگلیسی شدن‌ (مثل‌ چهارپايان‌), ترجمه شدن‌ (مثل‌ چهارپايان‌), کلمات شبیه شدن‌ (مثل‌ چهارپايان‌) , خميده‌. به لاتین
دانلود فایل ها