ترجمه Prone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متمايل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مستعد , در فارسی : مهيا , به فارسی : درازكش‌ , سایر ترجمه ها : دمر.

Prone به چه معناست و Prone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prone

متمايل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متمايل‌, ترجمه متمايل‌, کلمات شبیه متمايل‌ , مستعد به لاتین , مهيا به لاتین , درازكش‌ خارجی , دمر. در زبان
دانلود فایل ها