ترجمه Pronominal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضميري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ ضمير , در فارسی : شبيه‌ ضمير.

Pronominal به چه معناست و Pronominal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pronominal

ضميري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ضميري‌, ترجمه ضميري‌, کلمات شبیه ضميري‌ , وابسته‌ به‌ ضمير به لاتین , شبيه‌ ضمير. به لاتین
دانلود فایل ها