ترجمه Prop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پشتيباني‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حائل‌كردن‌ يا شدن‌.

Prop به چه معناست و Prop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prop

پشتيباني‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پشتيباني‌ كردن‌, ترجمه پشتيباني‌ كردن‌, کلمات شبیه پشتيباني‌ كردن‌ , حائل‌كردن‌ يا شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها