ترجمه Propaedeutic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعليمات‌ مقدماتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحصيلات‌ مقدماتي‌ , در فارسی : مقدمات‌.

Propaedeutic به چه معناست و Propaedeutic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Propaedeutic

تعليمات‌ مقدماتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تعليمات‌ مقدماتي‌, ترجمه تعليمات‌ مقدماتي‌, کلمات شبیه تعليمات‌ مقدماتي‌ , تحصيلات‌ مقدماتي‌ به لاتین , مقدمات‌. به لاتین
دانلود فایل ها