ترجمه Propagable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ تكثير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قابل‌ ترويج‌ , در فارسی : قابل‌ تبليغ‌.

Propagable به چه معناست و Propagable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Propagable

قابل‌ تكثير به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ تكثير, ترجمه قابل‌ تكثير, کلمات شبیه قابل‌ تكثير , قابل‌ ترويج‌ به لاتین , قابل‌ تبليغ‌. به لاتین
دانلود فایل ها