ترجمه Propane در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) پارافين‌ گازي‌ و مشتعل‌ هيدروكاربني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پروپان‌.

Propane به چه معناست و Propane یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Propane

(ش‌.) پارافين‌ گازي‌ و مشتعل‌ هيدروكاربني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) پارافين‌ گازي‌ و مشتعل‌ هيدروكاربني‌, ترجمه (ش‌.) پارافين‌ گازي‌ و مشتعل‌ هيدروكاربني‌, کلمات شبیه (ش‌.) پارافين‌ گازي‌ و مشتعل‌ هيدروكاربني‌ , پروپان‌. به لاتین
دانلود فایل ها