ترجمه Propellent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tnalleporp) عامل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انگيزه‌ , در فارسی : محرك‌ , به فارسی : نيروي‌ محركه‌.

Propellent به چه معناست و Propellent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Propellent

(tnalleporp) عامل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tnalleporp) عامل‌, ترجمه (tnalleporp) عامل‌, کلمات شبیه (tnalleporp) عامل‌ , انگيزه‌ به لاتین , محرك‌ به لاتین , نيروي‌ محركه‌. خارجی
دانلود فایل ها