ترجمه Property در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خاصيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ويژگي‌ , در فارسی : ولك‌ , به فارسی : دارايي‌.

Property به چه معناست و Property یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Property

خاصيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خاصيت‌, ترجمه خاصيت‌, کلمات شبیه خاصيت‌ , ويژگي‌ به لاتین , ولك‌ به لاتین , دارايي‌. خارجی
دانلود فایل ها