ترجمه Prophesier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشگويي‌ كننده‌. می باشد

Prophesier به چه معناست و Prophesier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prophesier

پيشگويي‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيشگويي‌ كننده‌., ترجمه پيشگويي‌ كننده‌., کلمات شبیه پيشگويي‌ كننده‌.
دانلود فایل ها