ترجمه Prophets در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كتب‌ انبياء بني‌ اسرائيل‌. می باشد

Prophets به چه معناست و Prophets یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prophets

كتب‌ انبياء بني‌ اسرائيل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كتب‌ انبياء بني‌ اسرائيل‌., ترجمه كتب‌ انبياء بني‌ اسرائيل‌., کلمات شبیه كتب‌ انبياء بني‌ اسرائيل‌.
دانلود فایل ها