ترجمه Propinquity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نزديكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خويشي‌ , در فارسی : شباهت‌ , به فارسی : قرابت‌ , سایر ترجمه ها : مجاورت‌.

Propinquity به چه معناست و Propinquity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Propinquity

نزديكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نزديكي‌, ترجمه نزديكي‌, کلمات شبیه نزديكي‌ , خويشي‌ به لاتین , شباهت‌ به لاتین , قرابت‌ خارجی , مجاورت‌. در زبان
دانلود فایل ها