ترجمه Propone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (اسكاتلند) پيشنهاد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارائه‌ دادن‌.

Propone به چه معناست و Propone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Propone

(اسكاتلند) پيشنهاد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (اسكاتلند) پيشنهاد كردن‌, ترجمه (اسكاتلند) پيشنهاد كردن‌, کلمات شبیه (اسكاتلند) پيشنهاد كردن‌ , ارائه‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها