ترجمه Proportionate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متناسب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درخور , در فارسی : فراخور , به فارسی : متناسب‌ كردن‌.

Proportionate به چه معناست و Proportionate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proportionate

متناسب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متناسب‌, ترجمه متناسب‌, کلمات شبیه متناسب‌ , درخور به لاتین , فراخور به لاتین , متناسب‌ كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها