ترجمه Proposal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشنهاد. می باشد

Proposal به چه معناست و Proposal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proposal

پيشنهاد. به خارجی , ریشه انگلیسی پيشنهاد., ترجمه پيشنهاد., کلمات شبیه پيشنهاد.
دانلود فایل ها