ترجمه Proposition در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موضوع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قضيه‌ , در فارسی : كار , به فارسی : مقصود , سایر ترجمه ها : قياس‌ منط‌قي‌ پيشنهاد كردن‌

Proposition به چه معناست و Proposition یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Proposition

موضوع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موضوع‌, ترجمه موضوع‌, کلمات شبیه موضوع‌ , قضيه‌ به لاتین , كار به لاتین , مقصود خارجی , قياس‌ منط‌قي‌ در زبان , پيشنهاد كردن‌انگلیسی
دانلود فایل ها