ترجمه Propositional Calculus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حساب‌ گزاره‌اي‌. می باشد

Propositional Calculus به چه معناست و Propositional Calculus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Propositional Calculus

حساب‌ گزاره‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حساب‌ گزاره‌اي‌., ترجمه حساب‌ گزاره‌اي‌., کلمات شبیه حساب‌ گزاره‌اي‌.
دانلود فایل ها